@
AKTUELT

Se vår facebook side: FacebookSommerutstilling 2020

«Kjælighed er stærk som Døden»
5.7-2.8

Åpent onsdag-søndag
kl. 1200-1600
Omvisning kl. 1300
Inngang 75 kr
Barn under 18 år gratis.


POLITISK HISTORIE, TRAGISK DØD OG EVIG KJÆRLIGHET

Rostad i dag

Rostad Gård på Inderøy representerer politisk og unionspolitisk historie, men også tragisk død og evig kjærlighet.  Her ble Ole Richter født i 1829. Han var norsk statsminister i Stockholm fra 1884-88 under unionstiden med Sverige, men etter dramatiske hendelser tok han sitt eget liv i 1888.

På Rostad står et enestående mausoleum reist av Ole Richters forlovende, Ebba Astrup i 1907 til minne om hennes store kjærlighet Ole Richter.
Det er også en gravhaug med en obelisk hvor statsminister Ole Richter og hans engelske kone er gravlagt, og urnen til Ebba Astrup er satt ned. Under restaureringsarbeider i 2007 ble gjort funn av nasjonal historisk verdi i taket på mausoleet.

I hovedbygningen på Rostad Gård kan man fortsatt fornemme det uttrykk Ole Richter skapte på gården i 1870-årene gjennom statsministerens virke, omgang og selskapelighet, et sosialt knutepunkt i unionstidens politiske liv.

Etter Richters død ble Rostad et barnehjem, drevet av Richters
forlovede, Ebba Astrup. Siden 1960 har det vært drevet ungdomsheim
på Rostad, og i dag eies Rostad av Crux Stiftelsen Rostad.

Rostads venner ble stiftet høsten 2006, og har blant annet som formål å bidra til og utvikle og formidle kunnskap om Rostad, Ole Richter og Ebba Astrup og tolke historiens aktualitet i samtid og framtid. Historien er både lokal, nasjonal og fellesnordisk.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt